Izrada diplomskih i završnih radova

Djelatnici na katedri su na raspolaganju studentima za pomoć pri izradi diplomskih i završnih radova. Radovi mogu biti iz bilo kojeg područja vezanog uz likovno - grafičku kulturu i grafički dizajn. 
Oprema s katedre dostupna je studentima ne samo za izradu diplomskih i završnih radova već i za izradu seminara, stručnih i znanstvenih radova, uz nadzor nekog od nastavnika s katedre.