Josip Jozić

Akademski grafičar Josip Jozić, diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnost u Sarajevu 1991.  Dugogodišnji je vanjski  stručni suradnik Grafičkog fakulteta za nastavne predmete Grafičke tehnike i Originalna grafika. U postupku  je njegov izbor u predavača, i ima izbor u umjetničkom području. Radna su mu iskustva vezana uz grafički dizajn i grafičko uređivanje, a posebno za umjetnički rad. Aktivan je u umjetničkom radu, sudjelujući na brojnim likovnim kolonijama, samostalnim i skupnim izložbama.