Maja Brozović

Prof.dr.sc. Maja Brozović diplomirala je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine. Magistrirala je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, smjer informacijski sustavi, područje informacijskih znanosti 1996. godine. Na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala je 2003. godine iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

Od 1992. do 1995. godine radi u tvrtki FS Zagreb kao sistem inženjer informacijskih sustava iz područja tiskarstva.

1995. godine zapošljava se na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za likovnu kulturu i grafički dizajn.
- 2005. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent
- 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.
- 2015. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.

U svojoj stručnoj praksi, bavila se uređivanjem časopisa i dizajnerskim rješenjima grafičkih proizvoda.

U okviru znanstvene djelatnosti, sudjelovala je i još sudjeluje na nekoliko znanstvenih projekata u okviru kojih je objavila više znanstvenih radova i učestvovala na domaćim i međunarodnim skupovima.

Područje interesa se odnosi na grafički dizajn i kolorimetriju na čemu se primarno i temelje aktivnosti stručnog i znanstvenog rada.

 

Kontakt:

tel.                   01 -2371-080/213

e-mail              maja.brozovic@grf.hr

konzultacije     srijeda  12:30 - 13:30 (ljetni semestar akad.god. 2016/2017)


Objavljeni znanstveni radovi: CROSBI