Dizajn odabranog grafičkog proizvoda

Nositelj kolegija: dipl.ing.arh. Dean Vranić, predavač
Vrijeme izvođenja: III. Semestar diplomskog studija  P1+V3
ECTS: 5 bodova
             
Okvirni sadržaj predmeta 
Dizajn specifičnog proizvoda, opći i specifični zahtjevi. Karakteristični primjeri. Analiza semantičkih vrijednosti poruke i kognitivno-psiholoških osobina korisnika. Knjige, novine, plakat, katalozi, prospekti, vrijednosni papir, poslovna dokumentacija, dječja literatura itd. Proizvodna dokumentacija. Redizajn, karakteristične instrukcije. Identifikacija grafičkog proizvoda u standardnoj nomenklaturi. Analiza sličnih medija. Usklađenje na nivou tehnologije (radni nalog). Izbor i odabiranje pojedinačnog dizajna grafičkog proizvoda. Redizaj odabranog grafičkog proizvoda.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja
Nastava se provodi u teoretskom obliku kroz predavanja i praktično kroz vježbe.
Predavanja se odnose na teoretske pristupe i njihove primjene. Analiza i diskusija postojećih primjera i rješenja. Tijekom predavanja studenti aktivno učestvuju u analizama i raspravama.
Praktični dio nastave provodi se na računalima gdje se studenti educiraju u praktičnoj primjeni grafičkih programa za rješavanje idejnih i tehnoloških segmenata zadataka.
Provjera znanja odvija se u toku predavanja aktivnim sudjelovanjem studenata u raspravama, prezentacijama radova studenata prema zadanim zadacima.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
L. L. Cyr, Broshure Design that Works, Roskport Publisher Inc, Massachusetts, 2002. C. D. Cullen, Catalog Design: The Art of Creating Desire, Roskport Publicher Inc, Massachusetts, 2002.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
M. R. Klimchuk & S. A. Krasovec, Packaging Design, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersy, R. L. Harris, Information Graphic: A Comprehensive Illustrated Reference, Oxford University Press INC, Oxford, 2000.

Način polaganja ispita
Pravo polaganja ispita imaju studenti koji su odradili sve praktične vježbe i predali na vrijeme rješenje realizirano u zadanom grafičkom mediju.

Kriteriji za polaganje ispita
Svaki se zadatak ocjenjuje kroz nekoliko kriterija. Poštivanje idejnih postavki zadatka, upotreba tipografije u odnosu na idejni i slikovni sadržaj, preglednost oblikovanja, tehnička izvedbenost rješenja i estetska izvedbenost rješenja.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta
Jedan od načina je anonimna anketa studenata na kraju semestra, a drugi način sposobnost studenata da praktično riješe zadatke tijekom semestra.

Primjeri zadataka prethodnih godina

Nastavni material