Web dizajn 1

Opis predmeta

Prvi dio predmeta (semestar) sadrži slijedeće tematske jedinice: Potreba i razvoj web dizajna. Razvoj tehnologije, opravdanost i područje primjene elektronskih medija u dizajnu. Komparacija grafički dizajn - web dizajn. Informacijska arhitektura kao elementarna struktura prezentacije informacija. Sustavi i standardi oblikovanja stranica i dizajna sučelja. Elementarne strukture web stranice: tekst, slika, ilustracija, fotografija, animacija. Web grafika: karakteristike, načini i formati prikaza i zapisa. Uloga boje u web dizajnu i načini prikaza korištenjem boje. Standardi dizajna i prikaza na različitim platformama. Planiranje web projekta, testiranje, valorizacija, održavanje. Proces razvoja web projekta, dizajn, tehnološka podrška, ekonomska isplativost

Uvjeti za polaganje ispita:
prisustvovanje predavanjima (opravdana dva izostanka)
prisustvovanje vježbama (opravdana dva izostanka)
izrada i predaja 80% vježbi do kraja semestra
izrada završnog projekta