Pokretna grafika

opis predmeta
Istraživanje tradicionalnih formi pokretne grafike kao što su varijacije grafičkog dizajna, filma, videa i računalno generiranih produkcija (filmske špice, TV intersekcije, reklame, muzički-video spotovi, dinamičke info-grafike i web stranice) tipificirane višeslojnom animacijom, bojom (ili nedostatkom iste), rotirajućom perspektivom i pokretnom tipografijom. Pomoću kinetičke tipografije dodaju se ekspresivna svojstva filma tekstu, na primjer: ton glasa, karakterne kvalitete i emotivne osobine koje je moguće prenijeti putem transforimranja svojstava tipografije. Osim što ima mogućnost prenošenja većih količina informacija, pokretna grafika je ponudila nešto potpuno novo u digitalnom prostoru, ona nudi publici drugačiju vrstu interakcije nego "obične", statične grafike, u nekim slučajevima publika sama određuje izgled i ostale karakteristike pokretnih grafikamijenjajući način komunikacije. Kroz linearni slijed nastavnih jedinica studenti istražuju narativnu strukturu, konceptualni okvir, realizaciju i kontekstualizaciju koju podržavaju medijske aplikacije.

Uvjeti za polaganje ispita:
prisustvovanje predavanjima (opravdana dva izostanka)
prisustvovanje vježbama (opravdana dva izostanka)
izrada i predaja 80% vježbi do kraja semestra
izrada završnog projekta