Likovno grafička kultura II

Nositelj kolegija:       doc. dr. art. Vanda Jurković

Vrijeme izvođenja:    II. Semestar   1+1+0                        ECTS: 2 boda

Okvirni sadržaj predmeta 

 

Likovno grafička kultura II logički je nastavak nastavnog predmeta Likovno grafička kultura I. Sadržaj nastavnog predmeta obuhvaća nastavak praćenja umjetničkih stilova od 19. stoljeća sve do suvremenog doba sa svim analognim fenomenima vezanim uz umjetnost tog razdoblja.

Cilj ovog nastavnog predmeta je zaokruženje teorijske podloge momentima najznačajnijih promjena umjetničkog stvaralaštva za potrebe kreativnog autorskog rada. Likovno grafička kultura ima za cilj stvoriti nužnu širinu u obrazovnom sustavu.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

Ovladavanje pojmovima i rječnikom s područja umjetnosti, kao i elementarnim podacima.

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava se odvija predavanjima i obaveznim seminarima uz projekciju i kritičku raspravu s ciljem prepoznavanja bitnih informacija semantičkih i vizualnih vrijednosti.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

 

1. H.W. Janson: Povijest umjetnosti, Stanek, 2003.

2.  E. Lucie-Smith: Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.

 

Način polaganja ispita

 

Pristup ispitu imaju pravo studenti koji su prisustvovali na 80% predavanja i uspješno odradili seminar. Način polaganja ispita je pismeni. Studenti neobavezno mogu izaći na dva kolkvija.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

 

Način polaganja ispita je pismeni, a pristupiti mogu studenti koji su prisustvovali predavanjima (80%) i uspješno odradili seminar te položili Likovno grafičku kulturu I.