Likovna praksa II

Nositelj kolegija:       doc. dr. art. Vanda Jurković

Vrijeme izvođenja:    II. Semestar   0+0+3                                    ECTS: 3 boda

Likovna praksa 2

 

Likovna praksa 2 je logički  nastavak Likovne prakse 1, u kojoj su, uz već naznačene elementarne zadatke, uglavnom savladani i problemi linearnog predodžbenog sustava. Zato Likovna praksa 2 u svom programu obrađuje preostale predodžbene sustave ( plošni, tonski, svjetlo-sjena i koloristički ), opet preko analognih, klasičnih metodoloških sustava predočavanja ( klasične slikarske tehnike ) i odabranih tema ( motiva ).

Predodžbeni sustavi, osim što osposobljavaju klasičnu metodologiju predočavanja, omogućavaju bolje razumijevanje analognih drugih tehničkih interpretacija slike (originalne grafike, fotografije, slike grafičkih medija, elektronske slike, koje se obrađuju u drugim nastavnim predmetima). Predodžbeni sustavi, posebno je važno napomenuti, već bitno psihološki upućuju na stanovitu korespondenciju svojih semantičkih vrijednosti.

 

Okvirni sadržaj predmeta 

 

Pokazati kombinatorike u sustavnom predočavanju 2D forme. Ostvarenje dojma treće dimenzije koja je fikcija kod 2D forme i njezino ostvarenje počevši od strukture površine i još uvijek dvodimenzionalnog sustava, preko assamblagea i reljefa sve do punog 3D (punog volumena). Konačni cilj je pokazati odnose 2D i 3D predodžbi kao rezultate fikcije i istine. Istovremeno se time na brojnim komparabilnim primjerima suvremene umjetnosti teoretski bavi Likovno-grafička kultura II koju prate ove vježbe. Sustav djelovanja 2D forme s jedne strane kroz povijesne stilove klasične umjetnosti i 3D forme kao intencije "istine" u primjeni se koristi u rasponu od psihološkog šoka publike do primjene u reklamama i multimediji. Ta je problematika obrađena temeljito  teoretski u okviru kolegija Teorija oblika.

 

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

Predodžbeni sustavi koji se obrađuju, osim što osposobljavaju klasičnu metodologiju predočavanja, omogućavaju bolje razumijevanje analognih drugih tehničkih interpretacija slike (originalne grafike, fotografije, slike grafičkih medija, elektronske slike, koje se obrađuju u drugim nastavnim predmetima). Posebno je važno napomenuti, već bitno psihološki upućuju na određenu predodžbu svojih semantičkih vrijednosti.

 

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava Likovne prakse II se odvija putem vježbi i mentorskog rada.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 

1. E. Lucie-Smith: Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća, Golden Marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.

2. H. Wölfflin: Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 1998.

3. V. Ambroz: Drawing Animals, Grange Books, Rochester, 2000.

4. E.H. Gombrich: Umetnost i iluzija, Nolit, Beograd, 1984.

5. F. Schider: An Atlas of Anatomy for Artist, Dover Publications, Inc. New York, 1957.

6. P. Taggart: Line to Stroke, Sterling Publisching Co., Inc. New York, 2002.

7. P. Taggart: Textures & Effects, Sterling Publishing Co., Inc, New York, 2002.

8. P. Stonyer: The complete Book of Drawing Tehniques, Archturus Publishing for Bookmart Limited, Liecester, 2003.

 

Način polaganja ispita

 

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su aktivno prisustvovali svim vježbama i predali zadatke sa svake vježbe. Ukupna ocjena kolegija predstavlja srednju ocjenu radova realiziranih na vježbama.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

 

Anonimnom anketom studenata